RenFix

Helsinki
Puh. 044-5335988
Email. info@renfix.fi
Y-tunnus 2270454-3

 

  

Kotitalousvähennyspicture4_.jpg

Kotitalousvähennyksen voit saada, jos teetät kotitalous- tai hoitotyötä, asunnon kunnossapitotöitä tai tietotekniikkalaitteiden asennusta. 

Tavanomainen kotitaloustyö oikeuttaa vähennykseen. Vähennyksen saa, jos työ tehdään omassa kodissa, vapaa-ajan asunnossa tai vanhempien tai isovanhempien kodissa.

Vakituisen ja vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustöiden kustannuksista on mahdollista saada kotitalousvähennys. Omavastuu on 100 euroa ja enimmäismäärä 2 400 euroa/henkilö. Kotitalousvähennys on henkilökohtainen, joten puolisot voivat saada yhteensä 4 800 euron vähennyksen. 

Kotitalousvähennys on kalenterivuosikohtainen. Vähennys myönnetään sinä vuonna, jona työkorvaus tai palkka ja palkan sivukulut on maksettu. Jos esimerkiksi remontti ajoittuu vuoden vaihteeseen, on mahdollista hyödyntää kahtena vuotena kotitalousvähennys maksettujen laskujen mukaan. Omavastuuosuus vähennetään molempina vuosina.

Lisää tietoa on luettavissa verohallinnon sivulta: Kotitalousvähennys

Huom! Jos työ perustuu toistaiseksi voimassaolevaan sopimukseen, kuten esimerkiksi pidempiaikaiseen siivoussopimukseen, vähennys voidaan ennakkoperinnässä kuitenkin myöntää jo alkuvuodesta koko vuodelle. 

picture2_.jpg